اندرز داریوش کبیر به فرزند

هرگز در آباد نمودن کوتاهی مکن زیرا بنیان این است آنگاه که کشوری آباد نمی گردد,رو به ویرانی می نهد پس آبادانی ، گود برداری قنات وساخت راه وشهر سازیرا در گام نخست قرار ده

توسعه مسکن

فراخوان شناسایی پیمانکار

توسعه مسکن

فراخوان شناسایی پیمانکار

اندرز داریوش کبیر به فرزند

هرگز در آباد نمودن کوتاهی مکن زیرا بنیان این است آنگاه که کشوری آباد نمی گردد,رو به ویرانی می نهد پس آبادانی ، گود برداری قنات وساخت راه وشهر سازیرا در گام نخست قرار ده

درباره آرشام

شرکت توسعه سرمایه گذاری راه و مسکن آرشام

دیر بازی است کشورهای پیشرفته جهان انبوه سازی را یک نرم افزار می دانند. انبوه ساز آرشام نیز نیل به این مهم را در سایه مدیریت صنعتی و وجود منابع مالی و انسانی غنی می داند . با سرلوحه قرار دادن این تفکر، شرکت گسترش و توسعه طرح آرشام (سهامی خاص) در تاریخ 1384/12/15 تحت شماره 12027 به ثبت رسید که در تاریخ 1398/07/18 به نام شرکت توسعه سرمایه گذاری راه و مسکن آرشام تغییر یافت. موضوع فعالیت آن، انجام کلیه پروژه های ساختمانی، عمرانی ، راهسازی، پل سازی است و مصمم است همواره با اطمینان و اقتدار، در صنعت ساختمان ظاهر شود و کارنامه درخشانی را از خود به جای گذارد.

BIM

خدمات BIM

پروژه های BIM

فرصت های سرمایه گذاری در آرشام

شرکت توسعه سرمایه گذاری راه و مسکن آرشام (سهامی خاص) جهت نیل به جلوگیری از هدر رفت سرمایه های کوچک شمرده شده و متمرکز کردن آنان و یا تحقق ایده های نو پیشنهاد می نماید. 

آخرین اخبار

اخبار

94 واحدی سنبل

کارفرما : شرکت عمران و توسعه نگین ماهان محل پروژه : تهران – قرچک ورامینشرح عملیات اجرایی : از گود برداری تا تحویل کلیدتاریخ شروع

ادامه مطلب »

لینک های مرتبط