OK
Cboun

مشخصات پروژه

دستگاه نظارت:شهرداری کرج
کارفرما:شهرداری کرج 
 
نظارت عالیه:سازمان راه و شهر سازی
 محل پروژه: بلوار ارم مهر شهر
 تاریخ شروع: در مرحله اخذ پروانه ساخت 
تاریخ اتمام:  

 مشخصات فنی 

25955.07سطح بنا:  
حجم عملیات خاکی:30000متر مکعب 
حجم عملیات بتنی:2076متر مکعب 
عملیات فلزی:2206175 کیلو گرم

شرح پروژه

فروش واحد های مسکونی

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
سرمایه گذاری بهترین سرمایه گذاری در سال 98
Untitled Document

پیشرفت فیزیکی پروژهنمودار پروژه


پلان پروژهUntitled Document
arshamco


مشاهده آنلاین پروژه

(ویژه کارفرمایان)arshamco


گالری پروژه

arshamco

موقعیت مکانی پروژه